Till dig som individ

Livet har i dag ett högt uppdrivet tempo. Vi går på maxfart fysiskt och psykiskt, och marginalerna är inte stora om något oförutsett skulle hända. Livskriser, stressymtom, utbrändhet, depression eller ångest kan drabba alla människor. Att upptäcka att man befinner sig i en återvändsgränd är en svår och oväntad upplevelse för många.

Kan man inte själv, eller med hjälp av vänner och anhöriga, ta sig ur svårigheterna, behöver man kvalificerad hjälp.

Kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi har de senaste åren uppmärksammats för goda behandlingsresultat. Vill du veta mer kan Du läsa SBU:s (Sjukvårdens berednings- och utvärderingsinstitut) genomgång av forskningsresultat om depressions- respektive ångestbehandling. Se länksamlingen! Där kan Du också beställa patientbroschyrer.

För att kontakta mig eller boka en tid, klicka här.

Till dig som chef

Att vara chef eller arbetsledare i ett modernt företag i dag är oerhört krävande. Ingen chef behärskar allt. Det krävs av Dig att Du hela tiden utvecklar rollen. Du behöver människor omkring Dig med tillräckliga kunskaper och som Du kan lita på.

Har Du behov av ett bollplank, någon att diskutera med, allmänt i ledarrollen, eller i någon speciell fråga, ex. missbruk, relationsproblem på jobbet? Eller behöver Ditt företag hjälp med policy när det gäller sociala frågor?

Jag kan ge Dig goda råd och handledning i konkreta fall, samt hjälpa till att lösa problemet till den enskildes och företagets bästa. Vill Du veta mer om Din personal, hur de ser på effektiviteten, hur den psykosociala miljön är?

För att kontakta mig eller boka en tid, klicka här.

Handledning

Du som arbetar med människor har stora krav på Dig att åstadkomma bästa möjliga resultat av resurserna. Arbetsredskapet är Du själv.

Handledningen syftar till att Du ska utveckla metoder, få klar bild av processer och öka insikten om din egen roll i arbetet. Målet är ett effektivt arbete där energin går till rätt saker. Handledning är samtal mellan professionella där Du får stöd och hjälp att utveckla och må bättre i Din yrkesroll.

Jag erbjuder handledning individuellt eller i grupp.

För att kontakta mig eller boka en tid, klicka här.