Hur jag arbetar

Kognitiv och beteendeinriktad behandling (KBT) syftar till att hjälpa dig att må och fungera bättre i din vardag genom att du får konkreta verktyg att hantera svårigheter. Varje människa tolkar verkligheten på sitt personliga sätt och denna tolkning styr hur man upplever sig själv, andra människor och omvärlden i stort. Fokus på förändringsarbetet är de beteenden och tankar som just nu i livet vidmakthåller de bekymmer och problem som man upplever.

Det kan finnas många olika orsaker till varför man någon gång i livet väljer att söka terapeutisk hjälp. Här nedan har jag listat några av de problem som KBT-behandling lämpar sig väl för:

  • Depression
  • Oro
  • Stress
  • Panikångest
  • Tvång
  • Sömnsvårigheter
  • Fobier
  • Krisbearbetning
  • Relationsproblem
  • Viktproblem

Arbetet börjar alltid med att kartlägga din situation. Vi beslutar oss för vad du vill uppnå med behandlingen. Det gör att vi kan utnyttja tiden effektivt, och utvärdera om det vi gör faktiskt fungerar.

Du deltar aktivt i din egen behandling. Behandlingen kan bestå av kartläggningar, övningar och experiment med nya beteenden som du provar själv eller tillsammans med din terapeut. När du ägnar dig åt KBT har du rätt att få veta varför terapin är upplagd på ett visst sätt och vilket forskningsstöd de metoder har som ingår i behandlingen.

KBT är en evidensbaserad terapi och med det menas att alla tekniker som används är vetenskapligt utprövade för att ge så bra resultat som möjligt.